Hitta på aktiviteter tillsammans

Att leka och spela spel tillsammans är familjeaktiviteter som passar i de allra flesta familjer. Däremot varierar självklart vilka lekar man kan leka och hur avancerade spel man kan spela beroende på åldern på barnen.

De små barnen (2-5 år) hanterar enbart några få regler och man bör välja enkla och relativt snabbt spelade spel om man vill spela något tillsammans. När det kommer till lekar är det främst rollekar som fungerar bra. Med rollekar menas då en lek där varje person tar en roll och leker utifrån den. En klassisk rollek är ”mamma-pappa-barn” där barnet i familjen gärna är mamma och pappa. För föräldrarna kan detta vara ett intressant sätt att se hur barnet uppfattar dem och hur man agerar. Detta eftersom barnen många gånger speglar föräldrarnas sätt att vara i rolleken.

Är det lite äldre barn passar mer organiserade lekar bättre. Det är lekar som har mer eller mindre fasta ramar i regler och former. Här finns exempelvis Kurra Gömma, Gömma Nyckel eller Sten-Sax-Påse. Till de flesta av dessa lekar behövs inte någon speciellt rekvisita och om så krävs kan det vara en pinne, en flaska eller annat som alltid finns i hemmet.

Barn i denna ålder klarar även av betydligt fler spel och kan förhålla sig till de regler som spelen är uppbyggda av. Många gånger blir det även mer inslag av taktik i dessa spel i jämförelse mot de spel för de mindre barnen som nästan enbart består av tur.